حضور اقای لی مدیر عامل شرکت تلسی تولید کننده تجهیزات مخابراتی درچین

/
حضور اقای لی مدیر عامل شرکت تلسی تولید کننده تجهیزات مخابراتی درچین د…

حضور شرکت بارزهلیل در نمایشگاه الکامپ کرمان

/
  حضور شرکت بارزهلیل در نمایشگاه الکامپ کرمان در سال 95 و …

کنفرانس ظرفیت

/
کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیر ساخت ها …

جلسه توجیهی نفرات فنی شرکت جهت پروژه زاهدان در استان سیستان بلوچستان

/
جلسه توجیهی نفرات فنی شرکت جهت پروژه زاهدان در استان سیستان بلوچست…
bareztelecombareztelecom

حضور نفرات IT کشور سوریه جهت بازدید از تجهیزات مخابراتی تولیدی بارزتلکام

/
بازدید تجار سوریه از تجهیزات مخابرای و هوشمند سازی تولیدی شرکت بارز…

جلسه حضوری مدیر عامل شرکت بارزتلکام با مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته

/
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات …