بارزتلکام

تولید کننده تجهیزات مخابراتی ودوربین های نظارتی هوشمند

مودم‌های فیبرنوری بارزتلکام
دوربین‌های مداربسته بارزتلکام
تجهیزات مخابراتی بارزتلکام