بارزتلکام

تولیدکننده محصولات فیبرنوری و دوربین‌های هوشمند

مودم‌های فیبرنوری بارزتلکام
دوربین‌های مداربسته بارزتلکام
تجهیزات مخابراتی بارزتلکام